Tullholmssågen

Nya kopplingar i Karlstad

Förslaget söker nya kopplingar, vill öppna vyer och knyta vattenrummet närmare stadens inland.

  • dela