Sörnäistenranta and Hermanninranta

Helsingfors östra hamn

En stadsplan som förvandlar hamnområdet till en del av staden.

  • dela