Kiruna stadsflytt

Att flytta en stad

Planen visar det nya läget för Kiruna stadskärna.

  • dela