Annedal

Stad och Park

Vy från väst, Annedal i förgrunden med Sunbyberg i bakgrunden

  • dela