• Projekttyp: Strukturplan
 • Plats: Järfälla, Sverige
 • Beställare: Järfälla Kommun
 • Program: Ca 18 000 lägenheter, handel, arbetsplatser och samhällsservice
 • Projekttid: 2014 –
 • Färdigställande: Pågående

Barkarbystaden

En urban entré till naturen

 • Projekttyp: Detaljplaneunderlag för bostäder.
 • Plats: Västerås Sverige.
 • Beställare: HSB Mälardalen och Bostads AB Mimer.
 • Program: cirka 500 lägenheter samt centrumfunktioner
 • Projekttid: 2014–
 • Färdigställande: Pågående

Ängsgärdet

Bostäder återerövrar Ängsgärdet

 • Projekttyp: Planprogram för omvandling av f.d. industriområde
 • Plats: Västerås, Sverige
 • Beställare: Västerås stad, olika mark- och fastighetsägare
 • Program: Knappt 270 000 BTA nybyggnation, blandade funktioner
 • Projekttid: 2014-2016
 • färdigställande: Pågående

Kopparlunden

En renässans för stadskärnan

 • Projekttyp: Internationell tävling. En stadsbyggnadsvision för ett hamnområde.
 • Plats: Göteborg, Sverige
 • Beställare: Älvstranden Utveckling.
 • Program: 2 500 bostäder och 7 000 arbetsplatser.
 • Projekttid: 2014
 • Färdigställande: Ej byggt

Masthuggskajen

Stadslivet når älven

 • Projekttyp: Inbjuden stadsbyggnadstävling för nytt läge för Linköpings station.
 • Plats: Plats, Linköping, Sverige
 • Beställare: Linköping stad
 • Program: Station för snabbtåg
 • Projekttid: 2013
 • Färdigställande: ej byggt

Roxseine

Linköping över ån

 • Projekttyp: Förstapris i en tvåstegs internationell tävling. Stadsplaneförslag kring Eteläpuisto Park.
 • Plats: Tammerfors, Finland.
 • Beställare: Tammerfors stad.
 • Program: 2 400 bostäder, samt handel och kontor med mera.
 • Projekttid: 2013-2016
 • Färdigställande: Pågående.

Eteläpuisto Park

Där staden möter vattnet

 • Projekttyp: Stadsplan för utbyggnad av bostadsområde och konceptuell design för den första etappen.
 • Plats: Gatchina, Ryssland
 • Beställare: Ltd Gatchina
 • Program: 2 600 lägenheter  (850 i etapp 1) 1 000 m2 handel.
 • Projekttid: 2012–2014
 • Färdigställande:

IQ GATCHINA

Färgrikt identitetsskapande i Ryssland

 • Projekttyp: Parallella uppdrag, underlag för detaljplan samt programhandling för en första etapp av ett bostadsområde.
 • Plats: Västerås, Sverige
 • Beställare: Västerås City, HSB, Trilit, Bostjärna, Riksbyggen
 • Program: ca 250 bostäder.
 • Projekttid: 2012 –
 • Färdigställande: Pågående

Kungsljuset

En triangulär komposition