• Projekttyp: Parallellt uppdrag
 • Plats: Karlstad, Sverige
 • Beställare: Karlstads Kommun
 • Program:1500-3000 bostäder, skolor, sportanläggningar, lokaler, mm.
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: Pågående

Jakobsberg

From ”an edge city” to “the city of edges”

 • Projekttyp: Stadsplan. Parallellt uppdrag.
 • Plats: Karlstad , Sverige
 • Beställare: Konsum Värmland
 • Program: 145 000 BTA bostäder, Coop-butik, kontor, etc.
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: pågående

Tullholmssågen

Nya kopplingar i Karlstad

 • Projekttyp: Stadsplanskoncept och underlag för detaljplan
 • Plats: Stockholm,Sverige
 • Beställare: Stockolm stad
 • Program: drygt 1100 lägenheter, en skola, två förskolor och lokaler
 • Projekttid: 2016 –
 • färdigställande: pågående

Vårbergsvägen

Förort möter stad

 • Projekttyp: Strukturplan
 • Plats: Järfälla, Sverige
 • Beställare: Järfälla Kommun
 • Program: Ca 18 000 lägenheter, handel, arbetsplatser och samhällsservice
 • Projekttid: 2014 –
 • Färdigställande: Pågående

Barkarbystaden

En urban entré till naturen

 • Projekttyp: Detaljplaneunderlag för bostäder.
 • Plats: Västerås Sverige.
 • Beställare: HSB Mälardalen och Bostads AB Mimer.
 • Program: cirka 500 lägenheter samt centrumfunktioner
 • Projekttid: 2014–
 • Färdigställande: Pågående

Ängsgärdet

Bostäder återerövrar Ängsgärdet

 • Projekttyp: Parallellt uppdrag strukturplan
 • Plats: Västerås, Land
 • Beställare: Västerås stad
 • Program: Drygt 2500 lgh, skola, förskolor, och lokal service
 • Projekttid: 2016
 • Färdigställande: Ej byggt

Sätra

Beacon hills

 • Projekttyp: Planprogram för omvandling av f.d. industriområde
 • Plats: Västerås, Sverige
 • Beställare: Västerås stad, olika mark- och fastighetsägare
 • Program: Knappt 270 000 BTA nybyggnation, blandade funktioner
 • Projekttid: 2014-2016
 • färdigställande: Pågående

Kopparlunden

En renässans för stadskärnan

 • Projekttyp: Första pris i internationell tävling, riktlinjer för stadsbyggnad, strategier och analyser för implementering samt en mängd större och mindre studier.
 • Plats: Wien, Österike.
 • Beställare: Wien stad.
 • Program: 240 ha tomt, 1 000 000 m2 bostäder 1 000 000 m2 kontor, handel, service etc, 50 000 invånare.
 • Projekttid: 2005 –
 • Färdigställande: Pågående.

Seestadt Aspern

Wiens sjöstad