Vimmanshäll

Varsamma tillägg

Stadsplanen adderar varsamt 120 nya lägenheter i ett befintligt bostadsområde. De nya husen förtydligar gaturummen samtidigt som den öppna relationen till naturen bibehålls.

  • dela