Roxen Stensätter 1:22

mini-byn invid sjön

Sex stycken hyresvillor, från koncept till bygghandlingar.

  • dela