Albano

Stockholms nya universitetscampus

En lokal gata sett från huvudstråket mot den cirkulära parken.

  • dela