• Projekttyp: Bostadshus.
 • Plats: Linköping, Sverige.
 • Beställare: AB Stångåstaden.
 • Program: 50 lägenheter.
 • Projekttid: 2009–2018
 • Färdigställande: 2018

Höjdpunkten

Linköpings högsta hus

 • Projekttyp: Från detaljplan till bygghandling
 • Plats: Knivsta, Sverige
 • Beställare: Knivsta Kommunfastigheter
 • Program: 1800 bta, 8 avdelningar
 • Projekttid: 2016-2018
 • Färdigställande: 2019

Kölängens förskola

Klimatsmart i Knivsta

 • Projekttyp: Parallellt uppdrag
 • Plats: Eskilstuna, Sverige
 • Beställare: Lundbergs
 • Program:188 lägenheter
 • Projekttid: 2017
 • färdigställande: Pågående

Nätet 10

Laterna magica

 • Projekttyp: Parallellt uppdrag
 • Plats: Karlstad, Sverige
 • Beställare: Karlstads Kommun
 • Program:1500-3000 bostäder, skolor, sportanläggningar, lokaler, mm.
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: Pågående

Jakobsberg

From ”an edge city” to “the city of edges”

 • Projekttyp: Vård- och omsorgsboende, Programhandling, Bygglov och FU
 • Plats: Skutskär , Sverige
 • Beställare: Älvkarleby kommun
 • Program: 127 lägenheter med kringverksamhet
 • Projekttid: 2015
 • Färdigställande: Pågående

Tallmon

Omfamnande vård- och omsorgsboende

 • Projekttyp: Stadsplan. Parallellt uppdrag.
 • Plats: Karlstad , Sverige
 • Beställare: Konsum Värmland
 • Program: 145 000 BTA bostäder, Coop-butik, kontor, etc.
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: pågående

Tullholmssågen

Nya kopplingar i Karlstad

 • Projekttyp: Parallellt uppdrag strukturplan
 • Plats: Västerås, Land
 • Beställare: Västerås stad
 • Program: Drygt 2500 lgh, skola, förskolor, och lokal service
 • Projekttid: 2016
 • Färdigställande: Ej byggt

Sätra

Beacon hills

 • Projekttyp: Stadsplanskoncept och underlag för detaljplan
 • Plats: Stockholm,Sverige
 • Beställare: Stockolm stad
 • Program: drygt 1100 lägenheter, en skola, två förskolor och lokaler
 • Projekttid: 2016 –
 • färdigställande: pågående

Vårbergsvägen

Förort möter stad