Magnus Andersson är arkitekt med examen från KTH i Stockholm. Magnus började på Ralph Erskine Architect & Planner 1997 och arbetade sedan under Ralph Erskines ledning med såväl stadsplaner som enskilda byggnader och välgörenhetsprojekt.  Magnus är ansvarig för Studio Husbyggnad hos Tovatt Architects & Planners.

Under åren har Magnus jobbat med projekt såväl utomlands som i Sverige. På senare år har han arbetat som ansvarig arkitekt i tidiga skeden och bostadsprojekt, främst i Sverige. Magnus har erfarenhet av att ansvara för större, komplexa projekt i olika skeden av projektering.