Jenny Kvanta tog sin examen i arkitektur på KTH år 2000. Efter anställning hos Lindberg Stenberg Arkitekter i Stockholm drev hon egen verksamhet i Nyköping under många år och är sedan maj 2016 medarbetare på Tovatt Architects & Planners.

Jenny Kvanta har som handläggande/ansvarig arkitekt arbetat med många och olika typer av projekt och skalor i ett spann från stadsplanering till inredning runt om i Sverige; framför allt bostäder i olika former och storlekar samt kontor och hyresgästanpassningar.