Jacob Bellander är arkitekt med arkitekturexamen från KTH. Jacob är Tovatts CAD-ansvarige och driver den tekniska utvecklingen på kontoret.

Han har från tidigare anställningar erfarenhet från kontorsbyggnader där han jobbat med interiörer, ombyggnad/tillbyggnad och nybyggnad. På Tovatt Architects & Planners arbetar han med både bostäder och lokaler i skiss och projektering.