Tovatt flyttar in hos Sweco!

Så var det äntligen dags! Efter mer än ett års väntan och planering flyttar vi ihop med Sweco. Vi ser fram mot alla nya inspirerande möten och att i våra uppdrag kunna dra nytta av den otroligt breda kompetens som finns hos hela Sweco-familjen. Tovatt Architects & Planners kommer arbeta som en studio inom Sweco där vi fortsätter med det vi är bra på, att arbetar brett och tvärdisciplinärt med stadsbyggnad och husbyggnad med personligt engagemang. Vi har fortsatt närvaro i Eskilstuna och arbetar vidare internationellt med det stora nätverk av experter vi byggt upp genom åren och som delar våra visioner om att arbeta för ett hållbart samhälle med människan i fokus.

Vi behåller vårt namn Tovatt Architects & Planners tillsvidare vilket betyder att e-post, personliga telefonnummer och vår hemsida är kvar. I Stockholm hittar du oss i Swecohuset, Gjörwellsgatan 22 på plan 9 med vacker utsikt över staden. Ni når oss precis som vanligt. Tovatt 2.0 är här!

Två viktiga utvecklingsområden för Västerås på Samråd

Byggnadsnämnden i Västerås har beslutat att programmet för Finnslätten och den första detaljplanen för Sätra skall gå ut på samråd. Det är två viktiga utvecklingsområden för Västerås och två viktiga projekt för oss på Tovatt Architects & Planners. Vi har arbetat länge och engagerat med dessa projekt är mycket glada att de nu nått ända hit!

Visionen för utvecklingen av ett stadscampus på Finnslätten är resultatet av ett samarbete mellan bla Västerås Kommun och Kungsleden med målet att skapa en attraktiv mötesplats kring framtidens teknik där forskning, utveckling och produktion samverkar för att möta samhällets utmaningar.

Sätra är ett stadsutvecklingsprojekt med ca 2000 nya bostäder, service och skola, med högt ställda mål kring att det skall vara lätt att leva hållbart. Sätraprojektet är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Tovatt Architects & Planners och Mandaworks.

https://www.mynewsdesk.com/se/vasteras_stad/pressreleases/finnslaetten-och-saetra-beslut-om-tvaa-av-vaesteraas-viktigaste-utvecklingsomraaden-3006272?site=se&view_policy=1

Tallmon nominerat till årets äldreboende!

Tallmons vård-och omsorgsboende av Tovatt Architects & Planners är ett av fem nominerade till årets äldreboende. Form och funktion i skön förening. Med hög effektivitet och strikta vårdkrav står nu ett unikt hem och arbetsplats på plats att trivas i. Vi är glada och stolta! Gå gärna in och rösta här: https://da.surveymonkey.com/r/aarets-aldreboende2020


Bild: Patric Norlin

Läs mer om projektet Tallmons vård-och omsorgsboende

Grattis Fokus Skärholmen, och alla inblandade!

Vi gratulerar Stockholm stad till Planpriset för detta ambitiösa projekt!
Vi passar på att ta åt oss lite av äran för vår delaktighet i arbetet med projektet Vårbergsvägen inom Fokus Skärholmen. Det är spännande och givande att arbeta med beställare och projekt med höga ambitioner och vi är stolta över att ha bidragit till arbetet i detta utmanande projekt.

Stadsplanen för Vårbergsvägen strävar efter att förena förortens inbjudande öppna grönrum med innerstadens gatuliv. Vidare är syftet att och komplettera de befintliga stora öppna rummen med en mångfald av mindre rumsligheter med olika grader av slutenhet. Befintliga storskaliga gaturum och områden i anslutning till dessa tas i anspråk för ny bebyggelse nya urbana stråk som bygger vidare och kompletterar befintligt nät av parkrum för gång och cykel. I skärningspunkterna mellan dessa strukturer skapas nya torg och parker där stadens gatuliv möter de gröna rummens sociala liv. Projektet ger plats för drygt 1100 lägenheter med idrott, skola, förskolor och lokal service.

https://www.tovatt.com/sv/projekt/urban-design/varbergsvagen/

Bostadshuset Vulkanen 8 – vinnare av Södermanlands arkitekturpris

Södermanlands arkitekturpris har i år tilldelats Tovatt Architects & Planners för bostadshuset Vulkanen 8, även kallat Brf Messingen, i centrala Eskilstuna. Priset avser att främja intresset för god arkitektur bland allmänheten och tilldelas projektet som invigts de senaste åren.

–  Att ta emot priset är en dröm och stor ära. Vårt mål från första skiss var att ge Eskilstuna ett vackert och lite kaxigt hus. Vi har jobbat mycket med hur byggnaden förhåller sig till staden och till sin omgivning med hus från olika tidsepoker. Vi har även låtit lägenhetsinnehavarna vara med och utforma sin planlösning, något som är ganska unikt, säger Stella Lindstam, ansvarig arkitekt på Tovatt Architects & Planners.

Tovatt Architects & Planners, med sitt projekt Vulkanen 8, fick i helgen ta emot Södermanlands arkitekturpris. Bostadshuset, som stod klart 2017, är utformat med två huskroppar klädda i skimrande plåt med ett spännande trappsystem som för tankarna till grenarna på ett träd. Visionen bakom utformningen har varit att fläta samman kvarteret och lyfta fram intilliggande byggnader, samtidigt som Vulkanen blir en kontrast till detta. Totalt rymmer byggnaden 16 lägenheter samt en gemensam takterrass. Byggnadens verkshöjd har möjliggjorts genom det täta samarbetet med den lokala byggherren Stadskoncept. Det har även bidragit starkt till arkitektonisk kvalitet inom givna ekonomiska ramar anpassade för den lokala marknaden.

Södermanlands arkitekturpris delas årligen ut av Sveriges Arkitekters lokalförening i Sörmland med syfte att främja intresset för god arkitektur bland allmänheten.

Läs mer om projektet: https://www.tovatt.com/sv/stella-berattar-om-vulkanen-8/

Vid frågor om projektet vänligen kontakta Stella Lindstam på stella.lindstam@tovatt.com

Idag invigs ny passivhusförskola i Knivsta

Idag firar vi tillsammans med barn, pedagoger och vår beställare frukten av fem års gemensamt arbete. Tovatt Architects & Planners har, tillsammans med Knivsta kommunfastigheter, tagit fram Norrgårdens förskola med höga ambitioner kring byggnad och pedagogik. Med odlingslandskapet i bakgrunden står nu här ett modernt passivhus med stark arkitektonisk identitet redo för barn och personal att växa i.

Norrgårdens förskola är en kommunal förkola med 8 avdelningar för 160 barn inspirerad av Reggio Emilia-filosofin där de demokratiska värdena och barns inflytande är centrala. Byggnaden är i två våningar där verksamheten för de mindre barnen är placerad på entréplan mot förskolegården inspirerad av omgivningen med plats för odling och lek. De äldre barnen når sina lokaler på det övre planet via de utanpåliggande karaktärsgivande trätrapporna. Alla avdelningar möts kring det centralt placerade navet i byggnaden där en scen tillsammans med matatelje, matsal och ateljé öppnar upp mellan våningsplanen och verksamheterna.

Byggnaden är certifierad som passivhus enligt internationell standard (PHI) vilket ger 75% lägre energianvändning än traditionellt byggda förskolor. Stort fokus har legat på att optimera miljöerna för den pedagogiska verksamheten med ateljéer för att skapa nyfikenhet, utforskande och experimenterande. Arkitektoniskt har naturnära anslag inspirerat, så som både in- och utvändiga träribbor, som knyter samman upplevelsen och mötet med byggnaden. De egna avdelningarna och mindre krypin ger barnen möjlighet att hitta egna platser och tillhörighet i den mindre gruppen.

Läs mer om projektet här

Tovatt Architects & Planners blir del av Sweco

Den 1 juli förvärvas Tovatt Architects & Planners av Sweco. Nedan information skickades till press från Sweco under dagen.

Sweco stärker sin position inom stadsplanering och byggnadsarkitektur genom att förvärva Tovatt Architects & Planners. Efterfrågan på hållbara stadsmiljöer och byggnader blir allt mer komplex och med Tovatt kan Sweco erbjuda en ovanligt komplett kompetens, både i Sverige och internationellt.  

– Det är med stor glädje vi välkomnar Tovatt Architects & Planners till oss. Vi blir nu ännu starkare inom såväl stadsplanering som husarkitektur med både en bredd och vassare spets som få andra kan erbjuda, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitektverksamhet. Vi är måna om att varje streck i stadsplanen och ritningen innebär något positivt för människorna som ska leva där, och med Tovatt ökar vi möjligheten att vinna uppdrag som bidrar till att arbeta mot en mer hållbar värld.

Liksom Sweco har Tovatt en lång tradition av att gestalta hållbara vardagsmiljöer för framtidens stadsbor, både i Sverige och internationellt. Historiskt är företaget sprunget ur Ralph Erskine Architect & Planner och Erskine Tovatt Architects.Sedan 2015 ägs och leds företaget av Johannes Tovatt, David Neuschütz och Stella Lindstam.

– Vi har alltid delat Ralph Erskines syn på sambandet mellan arkitektur, formgivning och socialt ansvarstagande. Samgåendet med Sweco är därför en naturlig men också viktig utveckling för oss på Tovatt. Vi delar gemensamma värderingar och arbetar båda med arkitektur som präglas starkt av hänsyn till klimat och miljö. Vi har under många år saknat den stora plattformen och det nära samarbetet över disciplingränserna i samhällsbygget och det är här vi nu kommer att kunna möta kunder och utmaningar på ett kraftfullare sätt, säger Johannes Tovatt, vd på Tovatt Architects & Planners.

Totalt består Tovatt idag av cirka 20 medarbetare i Stockholm och Eskilstuna och blir nu ett helägt dotterbolag till Sweco Architects.

Swecos arkitektverksamhet är en av världens största med över 1200 medarbetare. Under åren har Sweco gjort ett flertal strategiska förvärv av arkitektkontor såväl i Sverige, Danmark som i Tyskland. Bredden av discipliner med experter under samma tak har lett till många framgångsrika uppdrag inom arkitektur, stadsplanering och landskapsarkitektur.

 

För mer information, kontakta
Jan Mattsson, vd, Sweco Architects, jan.mattsson@sweco.se, tfn 076 855 50 84
Johannes Tovatt, vd, Tovatt Architects & Planners, johannes.tovatt@tovatt.com, tfn 070 641 98 25

 

Läs gärna mer om Sweco på deras hemsida här.

 

 

Tovatt Architects & Planners på prispallen i Tyskland

Mellan augusti 2018 och april 2019 deltog Tovatt Architects & Planners i en öppen internationell stadsbyggnadstävling i hjärtat av Stuttgart, Tyskland. Tävlingen omfattade ett mer än 100 hektar stort stadsutvecklingsområde som under de närmsta 20 åren ska transformeras från rangerbangård till en helt ny stadsdel. I hård konkurrens med fler än 50 konsultteam från hela Europa har fyra prisbelönta förslag utsetts – ett av dessa från Tovatt Architects & Planners + team

Utvecklingen av Rosenstein är stort för alla som bor i Stuttgart, säger Johannes Tovatt, projektledare och ansvarig för teamet bakom förslaget. Både stad och invånare har plågats av de stora infrastrukturprojekten under det senaste decenniet, när hela järnvägen nu läggs i tunnlar under mark. Det stora spårområdet kommer nu att bli navet i processen att läka både de mentala och fysiska såren i staden.

Arkitekttävlingen har pågått sedan förra sommaren men i två steg. Första steget var en öppen tävling där alla som ville kunde delta. Av de ca 50 förslagen som kom in valdes 11 ut för en avgörande tävlingsomgång.

Vi gick hårt ut, satsade redan i steg 1 när vi såg att det fanns starka och bärande idéer för den nya stadsdelen och det var givetvis en stor seger att komma med i det avgörande skedet av tävlingen. Att sedan vara en av de prisbelönta är fantastiskt. Har vi lite tur så kommer vi kunna arbeta vidare i en eller annan form.

I centrum av förslaget återfinns den 150 år gamla järnvägsstrukturen och många av de vackra konstruktioner som överlevt krig och snabbtåg tilläts finnas kvar – men nu som stad. Broar, slänter och viadukter har sinnrikt arbetats in i den nya stadsstrukturen som är både klassisk och modern i samma andetag.

Jag tror att förslaget utstrålar vår långa och gedigna erfarenhet av stora och komplexa stadsplaner runtom i Europa. Här har vi försökt bygga stad från grunden och vi har använt alla till buds stående medel för detta. Men mest av allt tror jag att förslaget visar humor och glädje – helt avgörande för att detta projekt ska lyckas och att Stuttgart ska bli helt igen….

Med i teamet fanns Ramböll Studio Dreiseitl, UrbanThinkTank, Fraunhofer ISE, Steteplanung, Burkhard Horn och Prof. Dr. Christina Simon-Philipp

 

Den fördjupande översiktsplanen för den nya stadsdelen Sätra i Västerås är nu ute på samråd!

Ett resultat av ett fint samarbete mellan Västerås Stad, Mandaworks och Tovatt Architects & Planners. Läs mer om Västerås nya gröna stadsdel i Västerås tidning, Svt Nyheter eller på vår hemsida.

Bild: Tovatt/Mandaworks

Nu utvecklar vi Slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg!

Vi kan stolt meddela att efter en lång urvalsprocess med hård konkurrens står det klart att vi tillsammans med Dreem Arkitekter och Higab ska utveckla Slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. Visionen är att integrerad Slakhusområdet i staden och utveckla det till en mat- och kulturdestination med en tydlig egen identitet grundad i platsens kulturhistoria.

Läs Tovatt Architects & Planners och Dreem Arkitekters gemensamma pressmeddelande här,

eller mer om projektet i Göteborgs-Posten  och Svensk Byggtidning

Nu är Linköpings högsta bostadshus invigt!

Tovatt Archictects & Planners har bistått kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping med att utveckla stadsdelen Vimanshäll. Ett arbete som pågått i mer än 10 år. Och nu är det klart! Området har kompletterats med totalt ca 120 nya lägenheter i blandade storlekar och upplåtelseformer. Tovatt Archictects & Planners har ritat två mindre flerfamiljshus med en förskola i bottenvåningen samt ett 14 våningars punkthus.  Fredagen den 21 september var det invigning av detta punkthus, Höjdpunkten, 50 st hyresrätter med Linköpings bästa utsikt! Byggnaden har en uppbruten form för att fånga ljus och utblickar och samtidigt hantera buller. Fasaderna har givits ett färgstarkt uttryck som en referens till platsens historiska användning för vårdkasar.

Nu lyser Höjdpunkten över stan om kvällarna!

Foto Anders Bobert

Vi söker nya medarbetare!

STADSBYGGNAD

Projektledande/Uppdragsansvarig
Arkitekt, 8–15 års erfarenhet, förmåga och kraft att leda projekt och driva både skissarbete och relation till kund och uppdragsgivare. Som projektledande vill vi att du har en aktiv roll i den dagliga produktionen, mentalt, analogt och digitalt.

Erfaren Medverkande/Handläggande
Arkitekt, 3–6 års erfarenhet, förmåga och intresse att utforska stadsbyggandets och arkitekturens gränser. Som medverkande (och på sikt handläggande) har du en betydelsefull roll i teamet där både digital förmåga och ett drivet intresse är viktigt.

HUSBYGGNAD

Projektledande/Uppdragsansvarig, Stockholm
Arkitekt, 8–20 års erfarenhet, förmåga och kraft att leda projektarbete och medarbetare. Vi vill att du har en stark relation till uppdragsgivare och kunder och som projektledande vill vi att du har en aktiv roll i den dagliga produktionen där både projekteringsvana och en säker formkänsla är viktigt.

Erfaren Medverkande/Handläggande, Eskilstuna
Arkitekt, 3–5 års erfarenhet, förmåga och intresse att utforska husbyggandets och arkitekturens möjligheter. Som medverkande (och på sikt handläggande) har du en betydelsefull roll i teamet där både digital förmåga och ett drivet intresse är viktigt. Som anställd på kontoret i Eskilstuna vill vi att du pendlar en eller två dagar i veckan till Stockholm – för gemenskapen, utbytet och för projekten.

CV, brev och portfolio skickas till:  info@tovatt.com

Arbeta vid vår sida!

Vi sitter i fantastiska lokaler i ett dynamiskt område av Stockholm men kanske lite för stort.  Hos OKK+(www.okk.nu) i våningen under oss sitter redan Snøhetta och skribenten Mark Isitt. Tillsammans vill vi under året som kommer skapa en mötesplats för arkitektur, form, landskap och tankar. Vill du/ni bli en del av denna miljö, och göra oss sällskap? Hos oss finns ca 50 m2 kontorsyta att disponera och därutöver del i alla gemensamma ytor som kök, verkstad, mötesrum, mm. Ungefär lika mycket finns hos OKK+.

Annons och kontaktuppgifter till vår mäklare hittar du här

För övriga frågor, kontakta vår administratör

Jessica Björkman jessica.bjorkman@tovatt.com

Ett nytt Harvard!

I februari 2018 presenterade Tovatt Architects and Planners en vision för det nya Campus Flemingsberg. Trots dess svåra läge och socioekonomiska utmaningar tror vi att Campus Flemingsberg kommer bli ett levande utbildningscentrum med stadskvaliteter.  Vårt förslag försöker omforma entréplatsen från Flemingsberg station samt skapa en mix av funktioner som väver ihop de befintliga byggnaderna i en ny väv. Planen ger nya utbildningslokaler, 450 bostäder och en förskola för 80–100 barn. Kommunstyrelsen i Huddinge har nu fattat beslut om att teckna intentionsavtal med Byggvesta och Stiftelsen Clara. Den nya detaljplanen beräknas vara färdig för beslut i kommunfullmäktige hösten 2020.

Läs mer här: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/visionen-sa-blir-nya-campus-flemingsberg/reprfy!oQfgMsiAnsMwUrN9rP9fFQ/

https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/nyheter-press-och-webb-tv/nyheter/nyheter-inom-stadsplanering-och-trafik/2018/flemingsberg-far-450-nya-student–och-forskarbostader/

https://www.byggvesta.se/byggvesta/nyheter/

ARTIKEL: Seestadt Aspern – lång väg via papperskorgen till byggstart

Tovatt Architects and Planners har under drygt tio år varit engagerade i arbetet att ta fram en stadsplan för området Seestadt Aspern. som nu växer fram på ett före detta flygfält i nordöstra Wien. Processen med att planera för en levande stadsdel med 15 000 bostäder, kontor för 20 000 personer, butiker, restauranger och serviceutbud har inneburit ett tätt samarbete med professionella från hela världen. Kontoret har arbetat med frågor som rör vitt skilda områden som vatten, miljö, trafik, logistik, strategi och ekonomi i vad som räknas som ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt.

Läs mer om projektets historia och vår process här

ARTIKEL: Annedal, ett återbesök

I Bromma nordväst om Stockholm står en ny stadsdel, Annedal färdig. Inflytning startade 2011 och området färdigställdes 2018 med det sista gatuarbetet. Totalt innehåller området ca 1900 lägenheter, skola, förskolor, lokal service, mm. Stadsplanen är en utveckling av det vinnande stadsplanekoncept vi på Tovatt Architects and Planners (då Erskine Tovatt) tog fram 2003.

Följ med på ett återbesök här

Solitärer mot vattnet i norr med promenad utmed Bällstaån

Johannes Tovatt var stolt deltagare av diskussionen vid Woodland Sweden i Essen, Tyskland

Svenska institutet och Sveriges arkitekter visade möjligheterna till modern träkonstruktion.

Läs mer här

http://www.umwelt.nrw.de/presse/detail/news/2018-04-17-ausstellung-in-essen-informiert-ueber-moeglichkeiten-des-modernen-holzbaus/

https://www.forstpraxis.de/ausstellung-woodland-sweden-in-essen/

http://www.informationsdienst.ruhr/aktuell/detail/archiv/2018/april/artikel/ausstellung-woodland-sweden-im-rvr-haus-praesentiert-beispiele-fuer-bauen-mit-holz.html

http://www.ps.landaumedia.de/58fdaa1d8b7fcd109494bfba/5ad6ec671524c01bd467eaab/2/article_3.html

Barkarbystaden växer vidare

Nu har Järfälla kommun antagit Sveriges kanske största detaljplan, Barkarbystaden 3. Detaljplanområdet innehåller ca 4400 bostäder, skola, förskolor, handel, äldreboende, service, idrott samt ett vitt spektrum av olika parker och torg. Området knyter samman Barkarbystaden 1 som är under utbyggnad med naturreservatet i norr så väl som kyrkbyn i söder, den framtida kollektivknutpunkten Stockholm Väst i väster och Barkarbystadens framtida centrum i öster.

Arbetet med Barkarbystaden 3 har varit en vidareutveckling och fördjupning baserat på den strukturplan Tovatt Architects and Planners har tagit fram över hela Barkarbystaden. Nu arbetar kontoret vidare med nästa etapp, Barkarbystaden 4, med stadsdelens centralaste delar kring tunnelbanans entréer.

Läs mer om Nyheten här: http://www.byggvarlden.se/ny-detaljplan-mojliggor-for-4-400-bostader-120971/nyhet.html

https://mitti.se/nyheter/detaljplan-etapp-barkarbystaden/

Läs mer om projektet här: www.barkarbystaden.se

Läs Johannes brev om vår studieresa till Beirut

 

Läs brevet i Arkitekten nr 11/2017 här

Stella Lindstam föreläste om framtidens boende för äldre

Den 29-30 november ägde konferensen ”Framtidens boende för äldre” rum på Scandic Hasselbacken i Stockholm. Stella Lindstam var där och presenterade hur vi på Tovatt arbetar med vård- och omsorgsboenden. Hon visade två av våra nya Projekt; Tallmons vård och omsorgsboende i Skutskär och Äppelparkens äldreboende i Hallstahammar som exempel och inspiration.

Läs mer om projekten här; http://tovatt-com.onincabus.cloud/sv/projekt/byggnader/tallmon/ och https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/nytt-boende-i-hallstahammar 

Johannes Tovatt delade ut Erskinepriset!

Foto Jonas Malmström

Ny ordförande för Ruth och Ralph Erskines Stipendiefond är Johannes Tovatt som tillsammans med Bengt Ahlqvist och H.M. Drottning Silvia delade ut ”Erskinepriset” på Arkitekturgalan 2017.

Vinnarna av priset var Spinelli projektet där arkitektstudenter och lärare från universitetet Kaiserslautern tillsammans med flyktingar och med stöd av staden samt lokala byggföretag ritat och byggt i egen regi. Byggnaden uppfördes centralt på ett stort uppsamlingsläger för flyktingar lokaliserat på en före detta militäranläggning i Mannheim, Tyskland, nära H.M. Drottning Silvias barndomshem.

Byggnaden är formad som en scen för större samlingar tillsammans med en sluten gård för kontemplation och mötte de behov som de boende på flyktinglägret uttryckt.

Läs mer om projektet här https://arkitekten.se/nyheter/erskinepriset-till-center-flyktingar/

Erskine Award Talks 2017

Parallellt uppdrag ger nytt projekt

natet_slide2

Vi är stolta över att Lundbergs har valt att gå vidare med vårt förslag för kv Nätet 10! Förslaget, ”Laterna Magica” med fyra formstarka punkthus i tegel, skapar en central referenspunkt i området. Projektet är en del i en större utbyggnad av Norra Munktellstaden i centrala Eskilstuna. Ledorden har varit; elegant, intelligent och uppmuntrande. Husen kringgärdar en grön oas och helheten skapar möjlighet att enkelt leva socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

 

Läs mer på vår projektsida

Karlstad växer! Ny stadsdel under utveckling i Jakobsberg

jakobsberg_slide1

Tovatt Architects & Planners har tagit fram ett förslag för hur det gamla flygfältet i västra Jakobsberg i Karlstad kan utvecklas. I ett parallellt uppdrag bjöd kommunen in två kontor för att komma med idéer kring utformningen av området. Vi har fått väldigt fin respons på vårt förslag och nu väntar vi på utvärdering och bearbetning av förslagen. och sedan på samrådet under våren 2018.

Läs mer på Karlstad Växer

Läs mer om förslaget på vår projektsida

ARTIKEL: Vi flyttar till Slakthusområdet!

hitta_hit_crop_web_img_9221

I slutet av november flyttar Tovatt Architects and Planners till Möller & Co:s gamla lokaler i Slakthusområdet. När vi var på jakt efter nya lokaler dök möjligheten upp att återknyta till kontorets historia. Tovatt Architects and Planners grundades av medarbetare som arbetade tillsammans med Ralph Erskine på Drottningholm under hans sista men fortfarande mycket aktiva år. David Neuschütz, en av de ursprungliga delägarna, berättar om flytten och hur det var att arbeta med en av Sveriges starkaste personligheter inom arkitektur och stadsplanering.

Läs mer om huset och kontorets historia med Ralph Erskine här.

Tovatt i Beirut!

gruppbildedit

Tovatt Architects and Planners har varit på studieresa och upplevt stadens blandning av allt från nya skyskrapor till den historiska stadens myller. Spår från inbördeskriget blandas med det senaste inom design. Illegala förvuxna flyktingläger ligger inte långt från rika stadsdelar med blänkande glasfasader, byggda på spekulation.

Många intryck och känslor att ta in. Vi har varit på visning av lyxlägenheter, museet Beit Beirut och guidning genom stadsdelen Badaro med vår kunniga guide Elie Harfouche. Vi avslutade resan med en dagstur till Byblos, en av världens äldsta fortfarande bebodda städer, där vi även hann med ett bad i medelhavet.

Arkitekten Petia Ratzov, boende i Beirut sedan sju år tillbaka, guidade oss genom den till synes kaosartade trafiken; till goda restauranger och genom stadens vibrerande nattliv.

Massvis av god mat, sol och genuint folk. Beirut, vi ses igen!

Dietenbach – Tovatt Architects and Planners handplockade när Freiburg växer

171024_dietenbach_boundary

Som ett av fem arkitektkontor i Europa har Tovatt Architects and Planners handplockats att delta i Freiburgs nästa stora utbyggnad – Dietenbach. Bland övriga utvalda finns West 8, Henning Larsen, m.fl. Ytterligare 25 team har valts ut genom prekvalificering. I korthet handlar tävlingsuppgiften om en helt ny stadsdel i Freiburgs utkant, omgiven av öppna fält, skog, vattendrag och med höga berg i fonden. Det mer än 100 hektar stora tävlingsområdet gränsar till Rieselfeld, ett banbrytande stadsbyggnadsprojekt från 1990-talet.

Ambitionsnivån för Dietenbach är minst lika högt ställd som i Rieselfeld men nu med utgångspunkt i dagsaktuella frågeställningar kring uthållighet, klimat och social hållbarhet. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer den rymma mellan 6000 och 8000 nya bostäder, butiker och verksamheter för kring 20 000 invånare. Efter tävlingens första steg kommer fem förslagsställare att väljas ut för en andra omgång. I steg två kommer fokus att ligga på förslagets bearbetning genom bland annat medborgardialog och workshops med invånare så väl som stadsledning och tjänstemän. Tävlingsformen är unik för Tyskland och man har valt att testa en serie olika metoder för att slutligen välja ett vinnande team.

För uppdraget har vi skapat ett team tillsammans med två tyska konsultföretag, båda i framkant av sina respektive teknikområden. Studio Dreiseitl (del i Ramböllkoncernen) består av landskapsarkitekter och ingenjörer som är världsledande inom bland annat dagvatten, vattenrening och miljöteknik. Transsolar är ett internationellt konsultföretag som arbetar med energi- och klimatfrågor i vid bemärkelse. Tillsammans med Tovatt Architects and Planners, med lång erfarenhet av stora komplexa stadsbyggnadsprojekt, formas en stark grupp och vi ser fram emot att utveckla en vision för framtidens Dietenbach!

Länkar för mer information.
Om projektet:
http://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E1047195047/1040996/Dietenbach_Broschuere_EN.pdf
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/495838.html
Våra sammarbetspartners:
www.dreiseitl.com
www.transsolar.com

Magiskt VM i Trädhus

news-hemsida

I lördags tog vi andrapris i Magic Treehouse World Cup 2017!

Arrangören Magiska barnarkitekter bjöd in arkitektkontor att tävla i världsmästerskap i trädhus för att uppmärksamma hur snabbt bostadsutvecklingen går och hur lätt det är att glömma barnen.

Varje lag fick en plats bland träden tilldelade sig med hjälp av lotten och det gällde att snabbt gå från idé till handling. Tovatt Architects and Planners  trädkoja var en drakinspirerad skapelse som bjuder in till lek och uppenbarligen föll juryn i smaken. Kojorna finns kvar i skogen intill Nacka stadshus ca en månad framöver för leksugna barn och vuxna.

Juryn bestod av 6 barnarkitekter, Puma Larsson, Niki Karlsson, Angus Karlsson, Mio Rixer, Charlie Kågström, Lovica Hillberts och Lisa Daram från Arkus, Erik Stenberg från KTH, Gunilla Grudewall-Steen från Natur- och trafiknämnden i Nacka och Karolina Skog, regeringens miljöminister.

Läs mer om tävlingen här https://www.nacka.se/nyheter-start/2017/10/magiskt-vm-i-tradhus-pa-nya-gatan/

Planprogram för Tullholmsviken i Karlstad

Tullholmssågen

Karlstads kommun har gått vidare med vårt förslag för Tullholmsviken i Karlstad.  Vi var med i ett parallellt uppdrag om att utveckla Konsums distriktscentral i Karlstad som skall flytta och ge plats för en ny stadsdel, endast 10 minuters promenad från centralstationen. Kommunen ha gjort ett planprogram för området som är ute på samråd fram till 3 november 2017.

Läs mer på Karlstad växer och se vårt förslag här.

Vision för Vårberg

05_news_171010-varbergsvagen

Det har sedan miljonprogrammens tid knappt byggts några bostäder alls i Skärholmen. Stadens planer för framtiden är stora. Vi är stolta över att få vara med och bidra i skapandet av nästa lager stad. Nu är projektet Vårbergsvägen ute för granskning tillsammans med övriga delprojekt inom ramen för Fokus Skärholmen.  Förslagen visas från den 5 september 2017 – 17 oktober 2017 Förslagen kommer även att visas i Fokus Skärholmens projektkontor, Portholmsgången 1, intill Skärholmen C där det även finns en fysisk modell. Staden presenterar projektet närmare på Fokus Skärholmen

Läs mer om Tovatt Architects and Planners vision för Vårbergsvägen på vår projektsida här: Vårbergsvägen

 

Bygglov för Kungsljuset i Västerås godkänt

v1c-skarm

Det är roligt att se att vårt projekt Kungsljuset närmar sig byggstart efter många års arbete och engagemang. Kungsljuset  är ett projekt där Gideonbergsskolan i Västerås utvecklas med nya bostäder. Planen som består av en komposition av triangulära byggnader, stora som små, parhus och lägenhetshus, med en blandning av bostadsrätter och hyresrätter, har utvecklats från vårt vinnande förslag i ett parallellt uppdrag åt Västerås stad 2010. Tillsammans med HSB, Bostjärnan och NOPY i Västerås har Tovatt Architects  and Planners nu tagit projektet ett stort steg närmare realisering. Till hösten sätts spaden i marken!

Läs mer om projektet här!

ARTIKEL: Vulkanen 8 skapar arkitekturdebatt

ekurirenTovatt Architects and Planners färgstarka tillägg till stadsbilden i central Eskilstuna, Vulkanen 8, skapar arkitekturdiskussion. Vi är stolta över vårt projekt och glada över att bidra till en positiv diskussion om arkitektur. Följ diskussionen nedan:

Vulkanen i media:

Eskilstuna Kuriren – Unika hus

Sveriges radio P4 – Husen i sörmland som sticker ut

Sörmlands TV – Kolla in Eskilstunas häftigaste hus

Läs även ett samtal med Stella, ansvarig arkitekt, i vårt nyhetsbrev:

Intervju med Stella

stella

 

God jul och gott nytt år!

jul-2016

Kontoret åkte till Eskilstuna för att runda av året 2016. Johannes Tovatt höll en inspirerande föreläsning om Ralph Erskines gärningar och hans inflytande över hur vårt kontor arbetar idag. Vi besökte bygget av vårt projekt Vulkanen där de lyckliga ägarna till lägenheterna i detta spektakulära in-fill projekt snart kan flytta in.

Med förhoppningen om att bidra till en lite bättre värld stöder Tovatt Architects and Planners Läkare utan gränser med en julgåva. Vi stöder även bygget av ett barnhem i Tanzania och Arkitekter utan gränser.

MSF_Company_Support_2017

 

 

Västerås växer med hjälp av Tovatt Architects & Planners

05_news_161014-angsgardet

Ängsgärdet kring Pilgatan som leder rakt in i hjärtat av Västerås har påbörjat sin förvandling från industriområde till blandstad. Tovatt Architects & Planners har i samarbete med HSB Mälardalen, det kommunala bostadsbolaget Bostads AB Mimer och Västerås stad tagit fram ett förslag som nu är ute på samråd. Det nya området blir en blandning av hyresrätter och bostadsrätter med lokaler längs Pilgatan.

Projektet är ett av flera pågående projekt i Västerås för kontoret. Kring Gideonbergsskolan har detaljplanen för ett förtätningsprojekt som introducerar en ny byggnadstypologi, triangelhusen, nyligen vunnit laga kraft. En vision för hur de många fastighetsägarna tillsammans med staden kan utveckla Kopparlunden till en levande stadsdel har formulerats och visualiserats i en samrådshandling för detaljplan som kommunen antagit.

Så här skriver pressen om Ängsgärdet:

http://www.direktpress.se/vasterastidning/Hem/Aktuellt/Sa-blir-nya-Angsgardet/

http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.4311155-planerna-for-angsgardet-klarnar

Läs mer om Ängsgärdet på projektsidan för Ängsgärdet

Välkomna till vår nya hemsida!

05_News_160915_new webVi är glada och stolta över att presentera vår uppdaterade hemsida med utökat innehåll och förbättrad design. Under projekt presenterar vi ett urval av våra aktuella projekt och under verksamhet hittar du mer information om vårt kontor och hur vi ser på vårt arbete. Sidan kommer att kompletteras med fler projekt, både nya och gamla. Håll till godo!

Kontoret växer

Main Office, Tovatt Architects & Planners

Vi välkomnar Anastasiia Borodiienko och Victoria Theander till kontoret!
Kontoret befinner sig i en expansiv fas med många gamla och nya utmanande projekt. Vi är nu ett större team med ytterligare kunskap och erfarenheter som tillförs kontorets kärna av kompetenser. Samgåendet mellan Modellera Arkitektur och Tovatt Architects & Planners är en solid bas att bygga vidare på. Under 2015 och början av 2016 anslöt Alina Scheutzow, Maja Karlsson, Isak Bergwall, Calle Notman, Jonatan Andersen and Jenny Kvanta till vårt team. Och snart kommer det fler …

Vulkanen tar form

05_News_160827_vulkanen buildingI helgen besökte de framtida boende byggarbetsplatsen för Vulkanen 8 i centrala Eskilstuna. De 16 lägenheterna börjar ta form och med bygghjälmarna på utforskades lägenheter och utsikt. Läs mer om projektet på projektsidan.

Inspiration i Hamburg

05_News_160513_Hamburg_cÄntligen blev studieresan till Hamburg av! Guidning genom Hafencity, Elbphilharmonie, på elcyklar genom Wilhelmsburg, algfasader, intressant stadsutvecklingssamtal med prof Ingrid Breckner på Hafencity Universität, hållbart stadsbyggande på längden och tvären, god mat och massor av sol! Kan det bli bättre?

Beslut om Barkarbystaden

05_News_160127_barkarbystadenBarkarbystadens strukturplan har godkänts!
Tovatt Architects & Planners har åt Järfälla kommun tagit fram en strukturplan för det nedlagda Barkarby flygfält invid Barkarby handelsområde. Strukturplanen kombinerar en flexibel plan med relativt stora delområden, vilka var för sig kan utvecklas över tid, tillsammans med en gestaltad sammanbindande stadsväv av väl definierade huvudgator och viktiga stadsrum. De specifika stadsbyggnadselementen ger karaktär och identitet åt Barkarbystaden och delområden kring vilka den flexibla strukturen kan växa fram och utvecklas. Strukturplanen ger plats för ca 18 000 nya bostäder, arbetsplatser, handel med mera. Läs mer om projektet på Barkarbystadens egen sida. Tidningarna Järfälla Tidning och Mitt i Järfälla har också skrivit om projektet.

Tovatt och Modellera går ihop

05_News_150902_modellera

Tovatt Architects & Planners förstärker verksamheten genom att gå ihop med Modellera arkitektur. Stella Lindstam blir ny delägare, vid sidan av Johannes Tovatt och David Neuschütz. Modelleras anställda och kunder följer med till Tovatt.

– Vi är väldigt glada över att få Stella Lindstam som partner. Med Modellera förstärker vi vår verksamhet och kan ta oss an fler spännande uppdrag. Ambitionen är att växa ytterligare och vi har fina möjligheter framför oss med uppdragsgivare som uppskattar det vi står för, säger Johannes Tovatt, vd på Tovatt Architects & Planners.

Modellera arkitektur, med rötterna i Mälardalen, är kreativa husarkitekter med lång projekteringsvana. Tovatt är starka på stadsplanering och tidiga skeden och har många internationella uppdrag.

– Genom att gå ihop med Tovatt kommer våra uppdragsgivare att få ännu högre arkitektonisk kvalitet och ökad kapacitet. Dessutom kommer vi att kunna arbeta mer internationellt, säger Stella Lindstam, blivande partner på Tovatt.

Tovatt har idag 12 medarbetare och uppdrag för bland andra Svenska Bostäder, HSB Mälardalen, Stockholms stad samt Tammerfors stad i Finland och Seestadt Aspern i Österrike.

Modellera har sitt fokusområde på skol- och förskolelokaler och har bland sina kunder Skolfastigheter i Stockholm och Kommunfastigheter i Knivsta. Därutöver har Modellera projekt inom segmenten bostäder, kontor, äldreboende och kommersiella lokaler.

Huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm och Modelleras nuvarande kontor i Eskilstuna kommer att fungera som en filial. Företaget kommer fortsättningsvis att heta Tovatt Architects & Planners.

Tovatt i Wien

05_News_141120_SeestadtTovatt Architects & Planners inspekterar hur den nya stadsdelen Seestadt Aspern växer fram. Till sommaren 2015 skall de 2 600 lägenheterna i den första etappen vara inflyttade och klara! Totalt rymmer stadsplanen mer än 1 000 000 m2 bostäder, utöver det tillkommer kontor, handel och lättare industri. De två tunnelbanestationerna är redan byggda, den tre hektar stora sjön är utgrävd och den centrala parken planeras för fullt. Förutom att vi ligger bakom stadsplanen har vi även ritat 330 allmännyttiga hyreslägenheter i den första etappen. Läs mer om projekten på våra projektsidor Seestadt Aspern och D10

 

Förstapris i Tammerfors

Tampere-main-view-866x426Tovatt Architects and Planners förslag Seelake 2.0 har utsetts till vinnare i Tammerfors. Efter att kontorets förslag fick dela på förstaplatsen har vi under sommaren och hösten bearbetat konceptet i dialog med staden. Nu har Seelake 2.0 tagit form och står som ensam vinnare! Vi ser fram emot att utveckla Etaläpuisto Park och mötet med vattnet vidare tillsammans med staden. Läs mer på projektsidan.

 

Anmäl dig till vår mailinglista

Senaste nytt