Vi söker nya medarbetare!

STADSBYGGNAD

Projektledande/Uppdragsansvarig
Arkitekt, 8–15 års erfarenhet, förmåga och kraft att leda projekt och driva både skissarbete och relation till kund och uppdragsgivare. Som projektledande vill vi att du har en aktiv roll i den dagliga produktionen, mentalt, analogt och digitalt.

Erfaren Medverkande/Handläggande
Arkitekt, 3–6 års erfarenhet, förmåga och intresse att utforska stadsbyggandets och arkitekturens gränser. Som medverkande (och på sikt handläggande) har du en betydelsefull roll i teamet där både digital förmåga och ett drivet intresse är viktigt.

 

HUSBYGGNAD

Projektledande/Uppdragsansvarig, Stockholm
Arkitekt, 8–20 års erfarenhet, förmåga och kraft att leda projektarbete och medarbetare. Vi vill att du har en stark relation till uppdragsgivare och kunder och som projektledande vill vi att du har en aktiv roll i den dagliga produktionen där både projekteringsvana och en säker formkänsla är viktigt.

Erfaren Medverkande/Handläggande, Eskilstuna
Arkitekt, 3–5 års erfarenhet, förmåga och intresse att utforska husbyggandets och arkitekturens möjligheter. Som medverkande (och på sikt handläggande) har du en betydelsefull roll i teamet där både digital förmåga och ett drivet intresse är viktigt. Som anställd på kontoret i Eskilstuna vill vi att du pendlar en eller två dagar i veckan till Stockholm – för gemenskapen, utbytet och för projekten.

 

CV, brev och portfolio skickas till:  info@tovatt.com