Vilka vi är!

 

Tovatt Architects & Planners (a part of Sweco) vill genom personligt engagemang och starka relationer med våra uppdragsgivare arbeta för att göra världen till en bättre plats. Vi har människan i centrum och utgår från människans behov av skönhet, hållbarhet och funktion i vårt arbete och våra uppdrag. Vi har antagligen ett av världens viktigaste och roligaste yrken: att söka visioner, uttryck och form för framtidens utmaningar. Vi arbetar ivrigt och enträget med människor, organisationer och länder som gör skillnad, tills vi tror oss vara något avgörande på spåret.

Tovatt Architects & Planners är en studio inom Sweco Architects och arbetar brett och tvärdisciplinärt med stadsbyggnad och husbyggnad. I gruppen sitter vi på erfarenheter och kunskaper inom olika skalor och skeden och kan på så sätt föra de tidiga visionerna hela vägen ner till de vackra detaljerna. Vi ser möjligheterna får olika synvinklar, vi sätter byggnader i sitt vidare sammanhang och finner fröet till vackra platser och byggnader i stora strukturer. Vi har närvaro i Stockholm och Eskilstuna och arbetar internationellt med ett stort nätverk av experter som delar våra visioner om att arbeta för ett hållbart samhälle.

Tovatt Architects & Planners har sitt ursprung hos en av efterkrigstidens frontfigurer inom svensk arkitektur – Ralph Erskine. Hans innovativa, humanistiska och socialt engagerade syn på arkitekturen och stadsbyggandet har präglat många av oss som arbetar här i dag. Erskine Tovatt Architects grundades 1999 och 2005 övergick verksamheten i Tovatt Architects & Planners AB. 2015 gick kontoret samman med Modellera Arkitektur i Eskilstuna. 2019 förvärvades kontoret av Sweco och från hösten 2020 är Tovatt Architects & Planners en studio inom Sweco Architects.