• Projekttyp: Parallellt uppdrag
 • Plats: Eskilstuna, Sverige
 • Beställare: Lundbergs
 • Program:188 lägenheter
 • Projekttid: 2017
 • färdigställande: Pågående

Nätet 10

Laterna magica

 • Projekttyp: Parallellt uppdrag
 • Plats: Karlstad, Sverige
 • Beställare: Karlstads Kommun
 • Program:1500-3000 bostäder, skolor, sportanläggningar, lokaler, mm.
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: Pågående

Jakobsberg

From ”an edge city” to “the city of edges”

 • Projekttyp: Vård- och omsorgsboende, Programhandling, Bygglov och FU
 • Plats: Skutskär , Sverige
 • Beställare: Älvkarleby kommun
 • Program: 127 lägenheter med kringverksamhet
 • Projekttid: 2015
 • Färdigställande: Pågående

Tallmon

Omfamnande vård- och omsorgsboende

 • Projekttyp: Stadsplan. Parallellt uppdrag.
 • Plats: Karlstad , Sverige
 • Beställare: Konsum Värmland
 • Program: 145 000 BTA bostäder, Coop-butik, kontor, etc.
 • Projekttid: 2017
 • Färdigställande: pågående

Tullholmssågen

Nya kopplingar i Karlstad

 • Projekttyp: Stadsplanskoncept och underlag för detaljplan
 • Plats: Stockholm,Sverige
 • Beställare: Stockolm stad
 • Program: drygt 1100 lägenheter, en skola, två förskolor och lokaler
 • Projekttid: 2016 –
 • färdigställande: pågående

Vårbergsvägen

Förort möter stad

 • Projekttyp: Strukturplan
 • Plats: Järfälla, Sverige
 • Beställare: Järfälla Kommun
 • Program: Ca 18 000 lägenheter, handel, arbetsplatser och samhällsservice
 • Projekttid: 2014 –
 • Färdigställande: Pågående

Barkarbystaden

En urban entré till naturen

 • Projekttyp: Bostadshus, från koncept till bygghandling.
 • Plats: Eskilstuna, Sverige
 • Beställare: Stadskoncept
 • Program:16 lägenheter
 • Projekttid: 2012-2016
 • Färdigställande: Dec 2016

Vulkanen 8

intrikat infill

 • Projekttyp: Ny och ombyggnad av skola F-9 för 550 elever
 • Plats: Stockholm, Sverige
 • Beställare: Stockholm Skolfastigheter
 • Program: Ny Idrotshall, matsal, kök och studieplats för 180 elever
 • Projekttid: 2011 – 2016
 • färdigställande: 2016

Herrängens skola

Lekfullt lärande