• Projekttyp: Strukturplan
 • Plats: Järfälla, Sverige
 • Beställare: Järfälla Kommun
 • Program: Ca 18 000 lägenheter, handel, arbetsplatser och samhällsservice
 • Projekttid: 2014 –
 • Färdigställande: Pågående

Barkarbystaden

En urban entré till naturen

 • Projekttyp: Bostadshus, från koncept till bygghandling.
 • Plats: Eskilstuna, Sverige
 • Beställare: Stadskoncept
 • Program:16 lägenheter
 • Projekttid: 2012-2016
 • Färdigställande: Dec 2016

Vulkanen 8

intrikat infill

 • Projekttyp: Detaljplaneunderlag för bostäder.
 • Plats: Västerås Sverige.
 • Beställare: HSB Mälardalen och Bostads AB Mimer.
 • Program: cirka 500 lägenheter samt centrumfunktioner
 • Projekttid: 2014–
 • Färdigställande: Pågående

Ängsgärdet

Bostäder återerövrar Ängsgärdet

 • Projekttyp: Planprogram för omvandling av f.d. industriområde
 • Plats: Västerås, Sverige
 • Beställare: Västerås stad, olika mark- och fastighetsägare
 • Program: Knappt 270 000 BTA nybyggnation, blandade funktioner
 • Projekttid: 2014-2016
 • färdigställande: Pågående

Kopparlunden

En renässans för stadskärnan

 • Projekttyp: Internationell tävling. En stadsbyggnadsvision för ett hamnområde.
 • Plats: Göteborg, Sverige
 • Beställare: Älvstranden Utveckling.
 • Program: 2 500 bostäder och 7 000 arbetsplatser.
 • Projekttid: 2014
 • Färdigställande: Ej byggt

Masthuggskajen

Stadslivet når älven

 • Projekttyp: Koncept och bygghandling för ombyggnad av entrérum och närliggande landskap.
 • Plats: Vimmerby, Sverige
 • Beställare: Astrid Lindgrens Näs
 • Program: Entrérum, restaurang, affär, parkering, uteservering mm.
 • Projekttid: 2013–2014
 • Färdigställande: 2014

Astrid Lindgrens Näs

En böljande historia

 • Projekttyp: Inbjuden stadsbyggnadstävling för nytt läge för Linköpings station.
 • Plats: Plats, Linköping, Sverige
 • Beställare: Linköping stad
 • Program: Station för snabbtåg
 • Projekttid: 2013
 • Färdigställande: ej byggt

Roxseine

Linköping över ån

 • Projekttyp: Förstapris i en tvåstegs internationell tävling. Stadsplaneförslag kring Eteläpuisto Park.
 • Plats: Tammerfors, Finland.
 • Beställare: Tammerfors stad.
 • Program: 2 400 bostäder, samt handel och kontor med mera.
 • Projekttid: 2013-2016
 • Färdigställande: Pågående.

Eteläpuisto Park

Där staden möter vattnet